Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
ПИЛГРИМ БГ
Адрес
Град: София  1142
Улица/квартал: ул. Женева 8 карта
Телефони: +359 894 777 819
Email: pilgrimbg@gmail.com
Тематики
Микрофилм, CD-ROM, софтуеър и електронни книги, Философия, Дъновизъм, Езотерична литература и парапсихология
Статус
Активен
Кодове 978-619-7215
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Теодора Тодорова Шкодрева-Янева Отговорно лице