Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Рефлекс - Петър Абов
Адрес
Град: Нова Загора  8900
Улица/квартал: ул. Цар Освободител 84 карта
Телефони: +359 886 514 439
Email: petar_abov@abv.bg
Тематики
Художествена литература за деца и юноши, История
Статус
Активен
Кодове 978-954-9955
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Петър Тодоров Абов Отговорно лице