Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Научноизследователски институт по криминалистика и криминология МВР
Адрес
Град: София  1715
Улица/квартал: бул. Александър Малинов 1 карта
П.К.: 934
Телефони: (02)982-90-95,(02)982-90-64
Факс: (02)987-82-10
Email: int.27@mvr.bg
nbanev.27@mvr.bg
ozahova@abv.bg
Тематики
Периодични издания, Вътрешна политика, международна политика, Военно дело
Статус
Активен
Кодове 978-954-92996
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
комисар Добринка Маркова директор Отговорно лице
Николай Михайлов Банев началник група "Информационно-издателска дейност" Лице за контакт
Олга Захова Лице за контакт