Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Телеграф
Адрес
Град: София  1527
Улица/квартал: ул. Екзарх Йосиф 119 карта
Телефони: +359 2 966 022 80
Email: telegraph@telegraph.bg
Тематики
Общ отдел
Статус
Активен
Кодове 978-619-7441  (Стари кодове: 978-619-90745)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Александър Георгиев управител Отговорно лице