Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Екатерина Кирилова Кръстева
Адрес
Град: София  1592
Улица/квартал: жк Дружба бл. 161 вх. Б ап. 32 карта
Телефони: +359 878 957 575
Email: katia.krysteva@gmail.com
Тематики
Научно-популярна литература, Естествени науки, природознание
Статус
Активен
Кодове 978-619-91127  (Стари кодове: 978-619-90402)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Екатерина Кирилова Кръстева Отговорно лице