Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Когиталност
Адрес
Град: София  1421
Улица/квартал: кв. Лозенец, ул. Златовръх 51 карта
Телефони: +359 898 455 660, +359 882 415 565
Email: kogitalnost@kogitalnost.com
Url: http://www.kogitalnost.com
Тематики
Художествена литература за деца и юноши, Икономика, Психология, Езотерична литература и парапсихология, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-216  (Стари кодове: 978-954-8890)
Офиси и книжарници
Тип Име Адрес
Офис Академия Когиталност
Град: София  1407
Улица/квартал: ул. Хенрик Ибсен 5 карта
Телефони: +359 889 134 341
Email: kogitalnost@kogitalnost.com
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Емилия Валентинова Стойчева управител Отговорно лице
Ивомир Николов Димчев управител Отговорно лице