Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Полдим - Росица Петкова
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: ул. Тотлебен 34 карта
Телефони: +359 896 893 287
Email: poldim@abv.bg
Тематики
Художествено-документална литература, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-91291
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Росица Петкова Георгиева Отговорно лице