Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Съюз на независимите български писатели (СНБП)
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: ул. Г. С. Раковски 108 вх. офис 102 карта
Телефони: +359 2 427 41 60
Email: lilianikol@abv.bg
Тематики
Художествена литература за деца и юноши, Поезия, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-954-581
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Марин Стоянов Кадиев председател Отговорно лице
Лилия Атанасова Николова секретар Лице за контакт