Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Компютър Арт Медия
Адрес
Град: София  1164
Улица/квартал: ул. Галичица 37 карта
Телефони: +359 2 962 84 42
Email: stanislav.boyadjiev@gmail.com
Тематики
Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-90495
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Станислав Бояджиев управител Отговорно лице