Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Дакер
Адрес
Град: София  1202
Улица/квартал: бул. Княгиня Мрия Луиза 127 карта
Телефони: (02)832-11-38, (02)832-11-32
Факс: (02)931-41-30
Email: daker@daker.biz
Url: http://www.turizamiotdih.com
Тематики
Пътуване и туризъм, Периодични издания, Енциклопедии, справочници, речници, Промишленост, бизнес и мениджмънт
Статус
Активен
Кодове 978-954-606
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Димитър Атанасов Кирекчиев управител Отговорно лице