Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Neofeedback
Адрес
Град: София  1225
Улица/квартал: ул. Кестен 27 карта
Email: book@neofeedback.info
Url: http://www.neofeedback.info
Тематики
Психология, Медицина
Статус
Активен
Кодове 978-619-7329  (Стари кодове: 978-619-90145)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Милан Димитров управител Отговорно лице