Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
ЕМАС
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: ул. Цар Асен 39 карта
Телефони: (02)981-84-33
Email: emas_vassilka@yahoo.com
Url: http://www.emasbooks.com
Тематики
Художествена литература за деца и юноши, Художествено-документална литература, Енциклопедии, справочници, речници, Литература за жената
Статус
Активен
Кодове 978-954-357  (Стари кодове: 978-954-8793)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Василка Филипова Ванчева Отговорно лице