Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
БО
Адрес
Град: София  1784
Улица/квартал: бул. Андрей Сахаров 11, Търговски център РЕЯ, ет. 2, офис 35 карта
Телефони: 0888 664-211
Email: bostud@gmail.com
Url: http://www.bostudio.bg
Тематики
Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-90042
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Бианка Йовова управител Отговорно лице