Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
КАНТАРОС
Адрес
Град: София  1303
Улица/квартал: ул. Странджа 4 ет. 4 ап. 5 карта
Телефони: +359 2 811 7000
Факс: +359 2 811 7070
Email: adv_menkov@abv.bg
Тематики
Философия, Научно-популярна литература, Психология, Право
Статус
Активен
Кодове 978-619-90873
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Михаил Стефанов Михайлов управител Отговорно лице
Анелия Михайлова Милева Лице за контакт Телефони: +359 879 399 980