Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Общество за Кришна съзнание
Адрес
Град: София  1113
Улица/квартал: ул. Тарас Шевченко 20 карта
Email: sthanu@abv.bg
Url: http://www.krishnabg.com
Тематики
Други религии
Статус
Активен
Кодове 978-619-90092
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Станимир Димитров Добрев президент-координатор Отговорно лице