Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Институт за държавата и правото БАН
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: ул. Сердика 4 карта
Телефони: (02)987-49-02
Email: ipn_bac@abv.bg
Url: http://www.ipn-bg.org
Тематики
Право
Статус
Активен
Кодове 978-954-9583
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Светлана Куцовска помощник-директор Отговорно лице