Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Stovi
Адрес
Град: с. Труд, област Пловдив  4199
Улица/квартал: ул. Александър Димитров 23 карта
Телефони: +359 32 622 632
Факс: +359 32 622 632
Email: office@stovi.bg
marketing@stovi.bg
Url: http://www.stovi.bg
Тематики
Изкуство, Спорт, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-7336  (Стари кодове: 978-954-90886, 978-954-92904)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Ирина Пехливанова управител Отговорно лице