Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Колеж по туризъм - Благоевград
Адрес
Град: Благоевград  2700
Улица/квартал: ул. Брегалница 2 карта
Телефони: +359 73 835 626, +359 73 830 666
Факс: +359 73 835 626
Email: cotur@abv.bg
adriana.atanasova@yahoo.com
Url: http://www.cotur.org
Тематики
Икономика, Пътуване и туризъм, Учебници за ВУЗ
Статус
Активен
Кодове 978-954-9497
Офиси и книжарници
Тип Име Адрес
Книжарница [няма име]
Град: Благоевград  2700
Улица/квартал: ул. Брегалница 2 карта
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
проф. д-р Васил Иванов Жечев Отговорно лице
Адриана Атанасова Лице за контакт