Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
РС Издателство и Бизнес Консултации
Адрес
Град: Русе  7000
Улица/квартал: ул. Христо Г. Данов 2 карта
Телефони: (082)820-509, 0889 333-639
Email: polinan@rentropstraton.com
Тематики
Икономика
Статус
Активен
Кодове 978-619-7028
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Георге Стратон управител Отговорно лице
Полина Найденова Лице за контакт