Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Индологическа фондация "Изток-Запад"
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: бул. Патриарх Евтимий 24 карта
Телефони: 0889 100-135
Email: mail@indfound.org
Тематики
Книги за изучаване на език, Образование, просвета, специално образование, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-954-92863  (Стари кодове: 978-954-90565)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Йорданка Василева Боянова управител Отговорно лице
Кирил Пашов Лице за контакт