Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Комлайв
Адрес
Град: София  1618
Улица/квартал: жк Овча купел, ул. Леденче 22 ет. 2 ап. 5 карта
Телефони: 0888 318-244
Email: comlives@abv.bg
Тематики
Поезия, Учебници за ВУЗ, Образование, просвета, специално образование, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-954-9397  (Стари кодове: 978-954-90730, 978-954-91155)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Любомир Хараламбиев Минковски управител Отговорно лице