Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
АРГО ПЪБЛИШИНГ
Адрес
Град: София  1147
Улица/квартал: кв. Лозенец ул. Люботрън 3-7 карта
Телефони: (02)974-59-27; (02)974-23-05
Тематики
Художествена литература за деца и юноши, Музика, Поезия, История, Хумор, сатира, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-954-328
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Цветелина Йорданова Гюзелева Отговорно лице