Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Галерия "Лоранъ"
Адрес
Град: София  1505
Улица/квартал: ул. Оборище 16 карта
Телефони: +359 2 483 08 77, +359 887 850 088
Email: galleryloran@gmail.com
Url: http://www.galleryloran.com
Тематики
Изкуство, История на изкуството
Статус
Активен
Кодове 978-619-7468
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Лаврен Петров управител Отговорно лице
Марияна Аврамова Лице за контакт