Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Шамбала
Адрес
Град: София  1592
Улица/квартал: бул. Искърско шосе 19 карта
Телефони: (02)979-14-03
Email: shambhalabooks@abv.bg
Url: http://www.shambhalabg.com
Тематики
Религия и теология, Будизъм, Йога
Статус
Активен
Кодове 978-954-319  (Стари кодове: 978-954-8126)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Димитър Христов Илиев Отговорно лице