Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Арте Ново
Адрес
Град: София  1795
Улица/квартал: жк Младост 1 101 ап. 192 карта
Телефони: (02)719-526
Email: arte_novo@hotmail.com
Тематики
Енциклопедии, справочници, речници, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-954-8699  (Стари кодове: 978-954-91050, 978-954-90829)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Ангел Радославов Христов Отговорно лице