Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Куантум Паблишърс
Адрес
Град: София  1421
Улица/квартал: ул. Плана планина 6 вх. Г ап. 11 карта
Телефони: +359 2 482 37 39, +359 2 480 95 85, +359 887 945 570
Email: assen.dyulgerov@asde-bg.org
Тематики
Художествено-документална литература, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-90908
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Асен Емилов Дюлгеров управител Отговорно лице