Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
ББ Фарм
Адрес
Град: София  1164
Улица/квартал: ул. Кричим 69 ап. 1 карта
Телефони: +359 888 620 202
Email: office@bbpharm.eu
Тематики
Образование, просвета, специално образование
Статус
Активен
Кодове 978-619-91128  (Стари кодове: 978-619-90132)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Благовест Белчев управител Отговорно лице