Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Академично издателство Тракийски университет
Адрес
Град: Стара Загора  6000
Улица/квартал: Студентски град карта
Телефони: (042)664-264/413
Email: dsivrev@yahoo.com
dakovska@uni-sz.bg
Url: http://www.unu-sz.bg
Тематики
Селско стопанство, Учебници за ВУЗ, Лов и риболов, Енциклопедии, справочници, речници, Ветеринарна медицина
Статус
Активен
Кодове 978-954-338  (Стари кодове: 978-954-8180)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
доц. д-р дм Димитър Сиврев председател на ИС Отговорно лице