Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Дамян Яков
Адрес
Град: София  1111
Улица/квартал: ул. Лидице 31 ет. 5 ап. 13 карта
Телефони: (02)872-37-83
Email: damyanyakov@gmail.com
Url: http://www.damyanyakov.com
Тематики
Художествена литература за деца и юноши, Икономика, Поезия, История, Криминална литература, Енциклопедии, справочници, речници, Образование, просвета, специално образование, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-954-527
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Маруся Якова Лице за контакт
Дамян Йорданов Яков Отговорно лице