Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Геолина Маринова Стефанова
Адрес
Град: Козлодуй  3320
Улица/квартал: жк 3-юг бл. 20 вх. А карта
Телефони: +359 888 151 850
Email: lilithea@abv.bg
Тематики
Художествена литература за деца и юноши, Поезия, Детско-юношеска литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-90952
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Геолина Маринова Стефанова Отговорно лице