Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Издателство на Техническия Университет София
Адрес
Град: София  1156
Улица/квартал: бул. Климент Охридски 8, бл 1 карта
Телефони: (02)962-41-89, (02)965-22-26
Email: ekaterinaa@abv.bg
Тематики
Учебници за ВУЗ, Енциклопедии, справочници, речници, Техника, Образование, просвета, специално образование
Статус
Активен
Кодове 978-619-167  (Стари кодове: 978-954-438)
Офиси и книжарници
Тип Име Адрес
Книжарница [няма име]
Град: София  1100
Улица/квартал: Студентски град бл. 1 ТУ карта
Телефони: (02)965-23-68
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Екатерина Александрова директор Отговорно лице