Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
ВИКТОРИ ИЗДАТ
Адрес
Град: София  1113
Улица/квартал: бул. Шипченски проход 52 ет. 3 ап. офис 301 карта
Телефони: +359 888 206 408
Email: diomira@mail.bg
Тематики
История, Компютър и информационни науки, обработка на данни
Статус
Активен
Кодове 978-619-91603
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Свиленка Костадинова Атанасова Отговорно лице