Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Пенчо Станкулов
Адрес
Град: София  1619
Улица/квартал: бул. Цар Борис III 275 карта
Телефони: +359 885 950 494
Email: pstankulov@abv.bg
Тематики
Право
Статус
Активен
Кодове 978-619-90936
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Пенчо Пламенов Станкулов Отговорно лице