Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Арс милениум МММ
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: ул. 6-ти септември 3 карта
Телефони: (02)988-00-37
Email: arsmillenniumsmmm@yahoo.com
Url: http://www.arsmmm.com
Тематики
Изкуство, История
Статус
Активен
Кодове 978-954-2950  (Стари кодове: 978-954-92370, 978-954-91479, 978-954-90866)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Кирил Драгомиров Гогов Лице за контакт