Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
НСБС
Адрес
Град: София  1111
Улица/квартал: ул. Шипченски проход 43 Б карта
Телефони: +359 2 971 48 22
Факс: +359 2 971 50 25
Email: office@nsbs.bg
pkrastanova@nsbs.bg
Url: http://www.nsbs.bg
Тематики
Икономика, Енциклопедии, справочници, речници
Статус
Активен
Кодове 978-619-91181  (Стари кодове: 978-619-90463)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Поликсена Кръстанова директор Отговорно лице