Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
БИ 93
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: ул. Сердика 10 карта
Email: team@bulgarianhistory.org
Тематики
История
Статус
Активен
Кодове 978-619-7496  (Стари кодове: 978-619-91076, 978-619-90711)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Иван Георгиев Кънчев Отговорно лице