Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Издателство МИРАНДА
Адрес
Град: София  1618
Улица/квартал: бул. Братя Бъкстон 40 ап. офис 15 карта
Телефони: +359 2 421 93 47
Email: office.anita@gmail.com
Тематики
Художествена литература за деца и юноши, Детско-юношеска литература, Книга-игра
Статус
Активен
Кодове 978-619-7448  (Стари кодове: 978-619-7078)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Марин Канушев управител Отговорно лице