Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Издателство "Стефан Добрев"
Адрес
Град: София  1505
Улица/квартал: бул. Мадрид 8 карта
Телефони: +3592 843 57 41
Факс: +3592 943 38 43
Email: arch_dobrev@abv.bg
Тематики
История
Статус
Активен
Кодове 978-619-7050
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Стефан Добрев управител Отговорно лице