Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Издателски център "Боян Пенев" при Институт за литература - БАН
Адрес
Град: София  1113
Улица/квартал: ул. Шипченски проход 52 бл. 17 ет. 7-8 карта
Телефони: +359 2 979 29 90
Тематики
Литература, езикознание, лингвистика
Статус
Активен
Кодове 978-619-7372  (Стари кодове: 978-954-8712)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Пенка Ватова Отговорно лице