Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
АРГУС
Адрес
Град: София  1463
Улица/квартал: карта
П.К.: 5
Телефони: 0885 119-911
Email: argus@ttm.bg
Тематики
Криминална литература, Фантастика, Художествена литература
Статус
Активен
Допълнителна информация
Българско издателство за фантастика
Кодове 978-954-570
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Емануел Икономов Отговорно лице
Александър Карапанчев Лице за контакт Телефони: 0888328487