Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Унискорп
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: бул. Дондуков 5 вх. 4 ет. 2 карта
Телефони: (02)472-13-80, 0897 892-781
Email: vragina@anv.bg
Url: http://www.uniscorp-bg.com
Тематики
Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-954-330  (Стари кодове: 978-954-8456)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Венка Рагина управител Отговорно лице