Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Астарта
Адрес
Град: Пловдив  4003
Улица/квартал: бул. България 6 бл. 18 карта
Телефони: +359 886 857 681
Email: astarta_publ@mail.bg
Тематики
Философия, Поезия, Учебници за ВУЗ, Математика и статистика, Образование, просвета, специално образование, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-954-350  (Стари кодове: 978-954-8324, 978-954-91193, 978-954-91070)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Дора Русатева Бакоева Отговорно лице