Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
ОРКП "Мисъл"
Адрес
Град: София  1202
Улица/квартал: ул. Чумерна 12 вх. А карта
Телефони: (02)983-30-36
Факс: (02)983-33-55
Email: escf@cablebg.net
Тематики
Икономика, Обществени науки, социология, Периодични издания, Учебници за ВУЗ, Право, Енциклопедии, справочници, речници, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-954-8006  (Стари кодове: 978-954-8128)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Цветанка Крайчева отг. ред. Лице за контакт
Христо Георгиев Славов Отговорно лице