Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Българско общество за проучване на осемнадесети век
Адрес
Град: София  1504
Улица/квартал: бул. Цар Освободител 15 карта
Телефони: +359 887 858 182
Email: bulgc18@gmail.com
n.alexandrova@slav.uni-sofia.bg
Url: https://bulgc18.com
Тематики
Литература, езикознание, лингвистика, Наука, История
Статус
Активен
Кодове 978-619-91614
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
доц. д-р Надежда Петрова Александрова председател Отговорно лице