Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Сетива
Адрес
Град: София  1164
Улица/квартал: ул. Бряст 4 карта
Телефони: 0888 863-033
Email: setiva@abv.bg
Тематики
Живопис и рисуване, Медицина, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-90199  (Стари кодове: 978-954-91303)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Васил Славчев Настев управител Отговорно лице