Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Издателство "Ибис"
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: бул. Искърско шосе 19, Книжна борса Болид, ет. 4, ст. 2 карта
Телефони: (02)981-68-31, 0888 932-975
Email: office@ibis.bg
Url: http://www.ibis.bg
Тематики
Микрофилм, CD-ROM, софтуеър и електронни книги, Учебници за ВУЗ, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-157  (Стари кодове: 978-954-9321)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Владислав Симеонов Кирилов управител Отговорно лице