Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Веди
Адрес
Град: София  1111
Улица/квартал: ул. Симеонов век 26 карта
Email: vedi@mail.bg
Url: http://www.vedi.bg
Тематики
Учебници за СОУ, Учебници за ВУЗ, Енциклопедии, справочници, речници, Образование, просвета, специално образование
Статус
Активен
Кодове 978-954-8857
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Донка Георгиева Гълъбова Отговорно лице