Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Икопис
Адрес
Град: София  1505
Улица/квартал: бул. Ситняково 41, бл. 4 карта
Email: ikopis@abv.bg
Тематики
Икономика, Медицина, Езотерична литература и парапсихология
Статус
Активен
Кодове 978-954-91905
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Илко Стоянов Вълков управител Отговорно лице