Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Геологически институт на БАН "Акад. Страшимир Димитров"
Адрес
Град: София  1113
Улица/квартал: ул. Акад. Георги Бончев 24 карта
Телефони: +359 2 979 34 72
Факс: +359 2 872 46 38
Email: geolinst@geology.bas.bg
Url: http://www.geology.bas.bg
Тематики
Геология
Статус
Активен
Кодове 978-619-91305  (Стари кодове: 978-954-90223)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
проф. д-р Радослав Наков директор Отговорно лице