Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
РААБЕ България
Адрес
Град: София  1040
Улица/квартал: бул. Професор Цветан Лазаров 112 ет. 2 карта
Телефони: +359 2 974 17 79
Факс: +359 2 974 17 69
Email: office@raabebg.com
Url: http://www.raabebg.com
Тематики
Микрофилм, CD-ROM, софтуеър и електронни книги, Икономика, Право, Промишленост, бизнес и мениджмънт, Обществено управление
Статус
Активен
Кодове 978-619-7315  (Стари кодове: 978-954-9619)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Надежда Цветанова управител Отговорно лице
Полина Златанова офис организатор Лице за контакт Телефони: +359 893 444 310